Email : info@sayesazan.com

سایبان جهت پوشش رمپ پارکینگ

photo_2017-12-20_12-57-41

برف و یخبندان در زمستان در رمپهای پارکینگ ها می تواند بسیار خطر آفرین باشد، هر ساله موارد متعددی از سرخوردگی و خسارت های سنگین به خودرو ها در اثر یخ زدگی و انباشت برف در رمپ پارکینگ ها اتفاق می افتد .شرکت سایه سازان با اجرای پوشش کامل بر روی این نمونه رمپ های پارکینگ توانسته مشتریان خود را راضی نموده و از این خطرات در امان نگه دارد. چنانچه شما نیز در ساختمان خود رمپ دارید بهتر است قبل از حادثه از وقوع آن پیشگیری نمایید!

محل اجرا این سایبان :بلوار پیروزی مشهد