Email : info@sayesazan.com

سایبان جهت ۴ خودرو بدون پایه مزاحم

 

 

سایه بان حیاط

این طرح سایبان جهت منازل مسکونی اجرا میگردد که با استفاده خرپا پایه های مزاحم برای پارک خودرو حذف میشود.نمونه سایبان پارکینگ اجرا شده در این تصویر توسط سایه سازان برای پارک ۴ خودرو به ابعاد ۵ در ۱۰ متر میباشد.