Email : info@sayesazan.com

ابعاد مناسب سایبان پارکینگ (ابعاد سایبان خودرو)

ابعاد مناسب سایبان پارکینگ (ابعاد سایبان خودرو)
۹۵/۰۷/۰۵

ابعاد سایبان پارکینگ مناسب برای هر خودرو چقدر است؟

برای دانستن اینکه اجرای متراژ سایبان مورد نیاز برای خودرو ما چقدر است به موارد مختلفی باید توجه کرد. ابتدا باید در نظر گرفت که سایبان به صورت گروهی اجرا میشود یا برای ۱ یا ۲ خودرو ؟

سایبان پارکینگ

در سایبان های گروهی که معمولا برای مکانهای اداری و یا مجتمع های مسکونی اجرا میگردند خودرو ها به صورت عمودی در کنار یکدیگر قرار میگیرند و به طور استاندارد برای هر خودرو عرض ۵۰/۲ در نظر گرفته میشود. طول این سایبان ها از حداقل ۵ متر تا ۵۰/۶ را میتوان در نظر گرفت .کنار دیوار یا وسط محوطه بودن سایبان ، جهت اجرای سایبان و میزان هزینه مد نظر کارفرما در تعیین این ابعاد موثر هستند که مسلماً هرچه طول سایبان بیشتر در نظر گرفته شود در ساعات بیشتری از روز سایه بیشتر و مناسبتر بر محل پارک خودرو خواهیم داشت. در بعضی از این نمونه سایبان ها میتوان به جهت سایه انداز بهتر در ساعات تابش مایل خورشید در سمت ورودی سایبان ،پیشانی اجرا نمود.

سایبان پارکینگ

در مورد سایبان پارکینگ در منازل ابعاد متفاوت خواهد بود.یعنی با توجه به پارک یک خودرو دیگر عرض ۵۰/۲ سایبان سایه انداز مناسبی برای خودرو ما نخواهد داشت و حداقل ۳ متر و در خصوص سایبان های دارای خرپا بغل دیواری حداقل ۵۰/۳ متر عرض سقف سایبان توصیه میگردد.طول این سایبانها نیز از ۵ متر شروع و با توجه به نوع محل پارک و بازشو دربهای پارکینگ و طول خودرو تا ۶ متر نیز اجرا میگردد.

بهتر است در منازل سایبان پارکینگ خودرو را در کنج حیاط و در محلی که حداقل دو سمت آن دیوار باشد اجرا نماییم تا بتوان سایه مفید تری بدست آورد. در خصوص سایبان های منازل مسکونی برای دو خودرو یا بیشتر نیز ابعاد بسته به نحوه پارک خودرو ها (کنار هم یا پشت سر هم) متفاوت خواهد بود.

 

سایبان خودرو

شرکت سایه سازان با بازدید و مشاوره رایگان ، با هدف اجرای سایبان زیبا و در عین حال دارای کاربرد مفید تلاش دارد تا رضایت مشتریان عزیز را فراهم نماید. .