Email : info@sayesazan.com

سایبان خودرو منزل مسکونی با پیشانی

IMG_1820

سایبان خودرو بالا برای پارکینگ ۳ ماشین با استفاده از دو خرپا در خیابان نیلوفر مشهد توسط شرکت سایه سازان اجرا گردیده است. سایبان با پوشش ۵/۵ متر یو پی وی سی در سقف و ۵۰ سانتیمتر پیشانی جهت داشتن سایه بهتر طراحی شده است.این طرح در نظر گرفته شده جهت اجرای سایبان ، با توجه به موقعیت پارک خودرو ها و محل نصب سایبان خودرو ها میتواند در بیشترین ساعات ممکن از تابش نور مستقیم خورشید بر روی خودرو جلوگیری کند و همچنین در مقابل بارش برف و باران همراه با باد و کوران از خودرو بیشتر محافظت خواهد نمود.