Email : info@sayesazan.com

سایبان خودرو های سنگین دوطرفه

سایبان پارکینگ جهت خودرو های سنگین شرکت توزیع نیروی برق مشهد که توسط شرکت سایه سازان برتر اندیشه پاسارگاد در بلوار فکوری مشهد در محل امور نت فشار ضعیف غرب مشهد اجرا گردیده است با اسکلت قوطی و پوشش یو پی وی سی طراحی و نصب گردید. 

   لازم به ذکر است با توجه به نوع خودرو های اختصاص داده شده جهت پارک در زیر سایبان ، ارتفاع سازه سایه بان برای خودرو های دارای بالا بر و جرثقیل طراحی و اجرا گردیده است.