Email : info@sayesazan.com

سایبان پارکینگ وزارت ارتباطات

سایبان پارکینگ اجرا شده برای عمارت کلاه فرنگی در وزارت ارتباطات (دفتر وزارت) و شرکت ارتباطات زیر ساخت که توسط شرکت سایه سازان برتر اندیشه پاسارگاد طراحی و اجرا گردیده است. لازم به ذکر است  سازه سایبان مذکور با استفاده از نورد سرد قوس داده شده است.

همانطور که در تصاویر مشخص گردیده است طول پوشش سایبان ها بنا به درخواست کارفرما متفاوت میباشد و هر قسمت جهت خودرو های خاص و کاربری آن متفاوت میباشد. سایبان بال سمت راست تصویر پوشش تا نزدیک زمین ادامه یافته و پوشش یو پی وی سی بال سمت چپ سایبان در تصویر با پوشش کوتاهتر در نظر گرفته شده است.

#سایبان

#سایبان_خودرو

#سایبان_پارکینگ

#سایه_سازان