Email : info@sayesazan.com

سایه بان خودرو منزل مسکونی

سایبان خودرو سایبان مشهد سایه بان خودرو

سایبان خودرو بالا به طول ۸ متر در منطقه بلوار سجاد مشهد توسط شرکت سایه سازان اجرا گردیده است. در اجرای این سایبان خودرو با در نظر گرفتن خرپایی که در تصویر مشاهده میشود ، پایه اضافی وسط سازه حذف گردیده است و در ابتدا و انتها دو پایه در نظر گرفته شده است. از مواردی که همیشه در طراحی سایبان پارکینگ برای خوردو ها میبایست در نظر گرفته شود ، قرار گیری محل پایه ها در نقاطی است که برای حرکت ، گردش و پارک خودرو و سر نشین کمترین مزاحمت را داشته باشد.برای این منظور با کارشناسان سایه سازان تماس بگیرید. بازدید و مشاوره ما رایگان است!