Email : info@sayesazan.com

سايبان و انواع سایه بان سایبان | سایبان خودرو سایبان پارکینگ

سايبان و انواع سایه بان سایبان | سایبان خودرو سایبان پارکینگ
۹۵/۰۴/۳۰

سایبان ها برای کنترل میزان تابش آفتاب به سطوح نورگذر ساختمان به کار می روند.لزوماً در همه مناطق اقلیمی به وجود سایبان نیاز نخواهد بود. برای تعیین نیاز به وجود سایبان باید اقلیم منطقه بطور دقیق مطالعه شود تا اوقات گرم سال در منطقه مورد نظر تعیین شود. در صورت وجود اوقات گرم باید در جبهه های مختلف ساختمان با توجه به اوقات گرم سال و زوایای تابش خورشید در اوقات مزبور زاویه سایبان افقی یا عمودی تعیین شود. به این ترتیب در اوقات مزبور تمامی سطح پنجره در سایه قرار گرفته و مانع از ورود تابش خورشید به داخل و افزایش دما و ایجاد شرایط نامطلوب حرارتی در فضای داخل می شود.

 

استفاده از عایق حرارت در پوسته خارجی ساختمان سبب می شود که حرارت حاصل از منابع گرمایشی طبیعی نظیر انرژی تابشی خورشید، گرمای حاصل از ساکنین و گرمای حاصل از وسایل الکتریکی در فضای داخل باقی بماند و به عنوان منبع گرمایش کمکی مورد استفاده قرارگیرد. در نتیجه اگر در مناطق با نیاز سرمایی زیاد بر روی پنجره ها سایبان مناسب پیش بینی نشود، در اوقات گرم سال نه فقط دمای داخل طاقت فرسا شده، بلکه بار برودتی ساختمان نیز به مقدار قابل توجهی افزایش یافته و انرژی زیادی برای تأمین سرمایش لازم خواهد بود.برای پیشگیری از این امر باید روی پنجره های ساختمانهای واقع در این مناطق سایبانی با عمق مناسب تعبیه گردد. منظور از عمق مناسب سایبان، عمقی است که در اوقات گرم سال از تابش خورشید به داخل ممانعت به عمل آید و در اوقات سرد برای استفاده از گرمای تابشی خورشید امکان ورود تشعشع خورشید به داخل فراهم شود.به همین منظور در جدول روبه رو برای عرضهای جغرافیایی ۲۵ تا ۳۷ درجه شمالی و برای پنجره های واقع در جهت های مختلف جغرافیایی، سایبانهایی پیشنهاد شده است که تا ۱۰۰% در اوقات گرم بر روی پنجره سایه ایجاد می کند. مقادیر داخل جدول به عنوان پیشنهاد اولیه بوده و در صورت انجام مطالعات اقلیمی معتبر دقیق تر و ارائه جدول ها و نمودارهای مربوطه طراحان می توانند مقادیر بهینه محاسبه شده را انتخاب نمایند.برای تأمین سایبان مناسب می توان با استفاده از زوایای پیشنهادی اشکال متنوعی را برای سایبان ارائه کرد تا ضمن آزادی در طراحی و حفظ زیبایی ، سه مورد نظر نیز بر روی تمام پنجره ایجاد شود.

 

 

تاثیر سایبان

ایجاد سایه برروی پنجره ها یا دیوارهای شیشه ای، مانع تابش مستقیم آفتاب به سطح شیشه می شود و در نتیجه، حرارت ایجاد شده ی ناشی از تابش آفتاب در فضای پشت شیشه یه شدت کاهش می یابد. این مقدار کاهش به محل سایه ی ایجاد شده بستگی دارد. وقتی بر روی سطح خارجی شیشه سایه ایجاد شود، مقدار بسیار کمی از انرژی حرارتی خورشید به فضای پشت شیشه انتقال می یابد. زیرا انتقال حرارت در این حالت به صورت ((رسانش)) و ((تابش)) است و انتقال حرارت به ندرت به صورت رسانش از شیشه انجام می شود و اجسام شفاف نیز، پرتوهایی با طول موج بلند را زا خود عبور نمی دهند.ولی هنگامی که برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب به داخل از پرده کرکره ی داخلی استفاده شود، پرتو مستقیم خورشیداز شیشه عبور می کند و پرده کرکره را تحت تأثیر اثر حرارتی خود قرار می دهد. پرده کرکره پس از گرم شدن، حرارت خود را به وسیله ی امواج دارای طول موج بلند به اطراف منتقل می کند و این حرارت چون نمی تواند از شیشه عبور کند، ققط به فضای داخلی منتقل شده، باعث گرم شدن این فضا می شود.

 

 

انواع سايبان 

سایبان ها ممکن است اثرات گوناگونی از قبیل کنترل تابش مستقیم آفتاب به داخل (به طورمداوم یا در مواقع مشخص)، کنترل نور، منظره و تهویه ی طبیعی داشته باشند.اهمیت این اثرات به موقعیت و نوع ساختمان بستگی دارد.برای مثال، در یک منزل مسکونی ممکن است نفوذ تابش مستقیم آفتاب به داخل در فصل زمستان لازم و در فصل تابستان غیر ضروری باشد. ولی در یک کلاس درس ممکن است تابش مستقیم آفتاب به داخل در تمام فصل ها ناراحت کننده باشد. از سوی دیگر، در مناطق سرد هدف اصلی این است که تا حد ممکن از تابش مستقیم نور و گرمای طبیعی آفتاب به داخل استفاده شود. ولی در مناطق گرم تا حدممکن باید از تابش مستقیم آفتاب به داخل جلوگیری کرد. در مناطق معتدل یا مناطق نیمه استوایی، هر دو مسأله را باید در نظر گرفت و سایبان ها را به نحوی انتخاب کرد که بتوان ورود پرتو مستقیم خورشید به داخل را با توجه به فصل های مختلف کنترل کرد.

سایبان های متحرک و قابل کنترل، بنا به ضرورت می توانند انتقال نور و گرمای خورشید را به طور دلخواه کنترل کنند. ولی سایبان های ثابت عملکرد مشخصی دارند که به جهت و شکل هندسی ساختمان و تغییر موقعیت خورشید در فصل های مختلف بستگی دارد.

shade

سایبان های متحرک

شکل هندسی سایبان های متحرک افقی یا عمودی، تأثیری در کارایی آنها از نظر ایجاد سایه و جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب به داخل ساختمان ندارد؛ زیرا این نوع سایبان ها را می توان برحسب نیاز به نحو مطلوبی تغییرداد. از سوی دیگر، کارایی این سایبان ها متفاوت است و به رنگ و محل نصب آنها نسبت به پنجره و شرایط تهویه ی طبیعی در ساختمان بستگی دارد.

 

در چندین مؤسسه ی تحقیقاتی ، مطالعات و بررسی هایی در مورد کارایی انواع مختلف سایبان های متحرک انجام شده که در اینجا به خلاصه ای از نتایج آنها اشاره می کنیم.

 

۱)سایبان های خارجی بسیار کاراتر از سایبان های داخلی هستند. اگر سایبان های متحرک در سطح خارجی پنجره نصب شود، فقط ۵ درصد از انرژی خورشیدی تابیده به پنجره به داخل انتقال می یابد.

۲)هرچه رنگ این سایبان ها تیره تر باشد، اختلاف بین کارایی انواع داخلی و خارجی این سایبان ها بیشتر می شود.

۳)هرچه رنگ سایبان های خارجی تیره تر باشد، کارایی آنها بیشتر می شود.

۴)هرچه رنگ سایبان های داخلی روشن تر باشد، کارایی آنها بیشتر می شود.

۵)با استفاده از سایبان های کارامدی چون پنجره های کرکره ای چوبی خارجی می توان از نفوذ بیش از ۹۰ درصداز انرژی حرارتی خورشیدی ناشی از تابش آفتاب بر پنجره به داخل جلوگیری کرد.

۶)سایبان های متحرک داخلی تیره رنگ(پرده های کرکره) ۷۰ تا ۸۰ درصد انرژی خورشیدی تابیده به پنجره را به داخل منتقل می کنند.

 

با تیره کردن رنگ سایبان ها و بستن پنجره ها می توان کارایی آنها را افزایش داد.ولی اگر پنجره ها باز باشد، تأثیر رنگ سایبان ها تا حد زیادی به موقعیت آنها نسبت به جهت وزش باد بستگی دارد. به طور مثال، وقتی در بعد از ظهر باد از جهت غرب بوزد و پنجره ها باز باشد، سایبان های تیره رنگ پنجره های غربی باعث می شود هوایی که در اثر تماس با آنها گرم شده به داخل اتاق راه یابد و فضای آن را گرم کند. در این مورد خاص، اگر ظرفیت حرارتی مصالح سایبان ها زیاد باشد، اثر حرارتی آنها تا مدت ها پس از غروب آفتاب نیز باقی می ماند. هنگام بازبودن پنجره ها، اگر سایبان های تیره رنگ سطح خارجی پشت به باد باشند، تاثیر کمتری در گرم شدن هوای داخلی دارند. زیرا هوای تماس یافته با آنها از ساختمان دور می شود.

 

سایبان های ثابت

از آنجا که این سایبان ها در تمام فصل های سال ثابت است، کارایی آنها از نظر ایجاد سایه ی کارامد بر روی پنجره ها به موقعیت ساختمان و تغییرات روزانه و سالانه ی موقعیت خورشید بستگی دارد. در مورد کارایی سایبان های ثابت در

جهت های مختلف جغرافیایی، با انجام محاسبات زیر تجزیه و تحلیل هایی صورت گرفته است :

۱)الگوی تغییرات روزانه ی شدت تابش آفتاب بر پنجره ای بدون سایبان در عرض جغرافیایی ۳۲ درجه ی شمالی(تفت یزد)

۲)درصد سطح سایه ای که با توجه به عمق سایبان های مختلف بر روی پنجره ایجاد می شود.

۳)شدت تابش آفتاب در قسمت بدون سایه ی پنجره

با استفاده از این محاسبات ، منحنی تغییرات روزانه ی تابش مستقیم آفتاب برروی پنجره هایی که در جهت های مختلف قرار داده شده و به سایبان های گوناگون مجهز بوده اند، برای ماه های مختلف سال ترسیم شده و از بین آنها، مقدار روزانه ی تابش مستقیم آفتاب بر پنجره ها استخراج شده است. سایبان هایی که در این محاسبات مورد بررسی قرار گرفته اند، عبارتند از :

۱)سایبان های افقی بالای پنجره

۲)سایبان های افقی بالای پنجره، در امتداد طول نمای ساختمان

۳)سایبان های عمودی هم ارتفاع با پنجره و در دو طرف آن

۴)سایبان های عمودی دو طرف پنجره و به اندازه ارتفاع کل ساختمان

۵)قاب متشکل از سایبان های عمودی و افقی در اطراف پنجره

۶)قابی که قسمت های عمودی آن با زاویه ی ۴۵ درجه به طرف جنوب قراردارد.

 

خلاصه ی نتایجی که از این تجزیه و تحلیل به دست آمده، به شرح زیر است :

در دو جهت شرق و غرب، با استفاده از سایبان های قابی شکل می توان سایه ی مناسبی برروی پنجره ها ایجاد کرد؛ بویژه اگر قسمت های عمودی این قاب ها با زاویه ی ۴۵ درجه به طرف جنوب قرار گیرد، در ایجاد سایه ی مفید بسیار مناسب اند.برای این دو جهت، سایبان های افقی مناسب تر از سایبان های عمودی هستند.درحقیقت، سایبان های عمودی ـ حتی با ارتفاع بسیار زیاد ـ نه تنها در تابستان سایه ی بسیار کمی بر روی پنجره ایجاد می کنند، بلکه درزمستان نیز مانع تابش مستقیم آفتاب به داخل می شوند. نتیجه ی این بررسی نشان داده است که در این دو جهت ، پنجره های افقی کارامدتر از پنجره های عمودی هستند.

 

مؤثرترین نوع سایبان برای ایجاد سایه ی مناسب برروی پنجره های سمت جنوب، جنوب شرقی و جنوب غربی، سایبان قابی شکل است.

  .